אסטרטגיה לקיבוצים ולמגזר החקלאי

המגזר הקיבוצי ממשיך להשתנות ולהתפתח.

במקביל להתמודדות עם שינויים דמוגרפיים וקהילתיים, מרבית הקיבוצים מבינים כיום את הצורך גם בבחינה מקצועית ובקבלת החלטות מושכלות בנוגע לפעילותם העסקית.

בהיבטים מסוימים, ניהול המגזר העסקי בקיבוץ דומה לניהול 'חברת אחזקות' המחזיקה במספר פעילויות עסקיות: חקלאות, תעשיה, תיירות, נדל"ן וכדומה. הראייה הכוללת של 'הפורטפוליו העסקי' מחדדת שאלות לגבי מיקוד עסקי, יתרון יחסי, אפיקי פיתוח מרכזיים בפעילות הקיימת ו/או בפעילות חדשה, היחס הרצוי בין תשואה לסיכון ועוד.

אך בניגוד לחברות עסקיות 'רגילות', בחינת הפעילות העסקית בקיבוץ חייבת לקחת בחשבון גם את שאלת יעדי הפעילות הכלכלית המשותפת, את קווי המתאר של הקשר בין העסקים לקהילה ואת המאפיינים הניהוליים, החברתיים והתרבותיים הייחודיים של כל קיבוץ.

תהליך אסטרטגי מוצלח בקיבוצים מחייב שילוב של גישה מתודולוגית מובנית עם הכרות והבנה של הדינמיקה הייחודית של ניהול עסקים בקיבוץ.

מברא יעוץ ואסטרטגיה הינה חברת יעוץ מובילה לרוחב המגזר הקיבוצי, ומביאה ניסיון עשיר ומגוון של עבודה עם עשרות קיבוצים מצפון הגולן ועד דרום הערבה, גדולים וקטנים, שיתופיים ומתחדשים.

לצד תהליכי אסטרטגיה לפעילות העסקית הכוללת בקיבוצים, אנו עוסקים גם בגיבוש אסטרטגיה ממוקדת לעסקים קיבוציים ספציפיים לרוחב עולמות התוכן השונים: מפעלי תעשיה (מסורתיים וחדשניים), תיירות, מסחר ועוד.

בנוסף, אנו מסייעים ומלווים רבים מהארגונים האזוריים ('ארגוני הקניות') והארגונים הארציים ('שולחן הארגונים', משקי הקיבוצים ועוד).

גם ניהול הפעילות החקלאית הפך עם השנים ליותר ויותר מאתגר: כזה הכרוך בסוגיות מורכבות של תכנון, היערכות ושיתופי פעולה אל מול מגמות מורכבות של רגולציה, תחרות והיערכות השוק מהשדה ועד למדף ברשתות השיווק.

לצוות מברא ניסיון רב וייחודי בעבודה עם המגזר החקלאי בענפי הצומח (גד"שים ומטעים) ובענפי החי. זאת ברמת החקלאות המשקית, בתהליכים עם תאגידים חקלאיים גדולים (לרוחב כלל שרשרת הערך: בגידול, בפעילות ה-post harvest, בשיווק בארץ ובחו"ל), בעבודה עם ארגוני מגדלים ובסיוע לגיבוש מדיניות חקלאית לאומית.