מתי נכון לעשות 'תהליך אסטרטגי'
ומה זה בעצם אומר?

מקובל לקיים את 'האירוע' של תהליך אסטרטגי בצורה סדירה מידי מספר שנים.

עם זאת, הצורך בבחינה ובהגדרה עדכנית של האסטרטגיה עשוי לעלות גם כתוצאה משינויים משמעותיים: שינוי בתוצאות או בביצועי הארגון, שינוי במציאות השוק והתחרות, בצרכי הלקוחות, בסביבה הטכנולוגית, הרגולטורית או השיווקית, או בעקבות שינויים פרסונליים או התפתחות פנים-ארגונית אחרת.

בהתאמה, ניתן לגזור ולמקד את אופי התהליך הנדרש ואת גבולות הגזרה המתאימים לו: מפיתוח עסקי ועד לתהליכי יעול, מדילמות בנוגע ל'פורטפוליו הפעילות' ועד לחשיבה חדשה על אופי ההיערכות הפנימית.

אם לומר זאת באופן כללי מאד, אנחנו עוזרים להנהלה ולארגון לענות על 'השאלות הגדולות' שמעסיקות אותם, בפרספקטיבה רחבה שמחברת בין הטווח הארוך (בדרך כלל בין 4 ל-7 שנים) לבין הטווח הקצר יחסית (שנה-שנתיים).
'השאלות הגדולות' עוסקות לרוב בסוגיות כמו 'מה צריך להיות מיקוד היעדים שלנו','לאיזה כיוונים חדשים נכון להתפתח' או 'איך משיגים את המירב והמיטב האפשרי'.

וכדי לענות על השאלות הללו בצורה חכמה ואפקטיבית, התוצר של התהליך האסטרטגי כולל במרבית המקרים:

  • אפיון עומק של 'תמונת המצב' הקיימת, המשלב בין בחינה פנימית של הארגון לבין ניתוח חיצוני של 'סביבת הפעילות' ומגמות השינוי הצפויות;
  • גיבוש, בחינה והכרעה בין חלופות מרכזיות העומדות בפני הארגון;
  • ובניית תכנית עבודה לטווח הקצר והבינוני המגדירה את המהלכים לקידום הכיוון הנבחר וליישומו