איך נראה התהליך בפועל?

כל פרויקט נראה אחרת, כל אחד מתנהל בהתאם לצרכים ולדרישות שלו, אך ניתן לומר שתהליך אסטרטגי 'סטנדרטי' אורך מספר חודשים. בפרק זמן זה מוקדש מאמץ רחב ללימוד, לאיסוף מידע ולהכרות עם הארגון ועם 'הסביבה הרלוונטית'; לניתוח ואפיון של התמונה העובדתית, הסיטואציה הכוללת ומגמות השינוי הצפויות; וכן לגיבוש המסגרת האנליטית שתעמוד במרכז תהליכי קבלת ההחלטות.

הצוות שלנו מוביל את התהליך, אבל הוא בהחלט לא עושה זאת לבד. תהליך הלימוד מתבסס במידה רבה על הידע והתובנות הקיימים בארגון, ידע שאנחנו עוזרים 'לחלץ' באמצעות פגישות עם אנשי הארגון וגם בעזרת לימוד וניתוח דוחות וחומרים פנימיים. בנוסף, לעיתים קרובות, תהליך הלימוד יכלול גם שיחות והכרות עם גורמים נוספים בסביבה: לקוחות, ספקים, מתחרים, אנליסטים וכו'. בהתאם לצורך, אנחנו משתפים בתהליך מומחי שוק בתחומים ספציפיים, היכולים להעמיק את הזווית 'הענפית־המקצועית'.

ומעבר לכל־אלו, התהליך האסטרטגי הינו בראש ובראשונה תהליך עבודה משותף. אנחנו מקפידים לקיים את התהליך במעורבות גבוהה ובשיתוף מלא של הלקוח: קשר רציף ועדכון שוטף לגבי ההתקדמות, וקיום מספר מפגשי היגוי לאורך הפרויקט, בהם אנו מציגים את 'התמונה המתגבשת' ואת הכיוונים המסתמנים. זאת, על מנת לקיים דיון רחב ולקבל היזון חוזר ואכוונה.

כך, מתגבש בהדרגה תוצר משותף, שההנהלה והארגון מכירים, מקבלים ויכולים לקחת עליו אחריות לקראת המעבר לשלב היישום.

תהליכים רבים יסתיימו בשלב שבו הוגדרה האסטרטגיה, אופיינה תכנית העבודה האופרטיבית והלקוח יודע היטב כיצד להתקדם הלאה, ומהם מנגנוני המעקב והבקרה שעומדים לרשותו.

לעומת זאת, במקרים רבים אנו מתבקשים להרחיב את גבולות הגזרה ולבסס התקשרות של ליווי וסיוע מתמשכים לאורך זמן.

הליווי המתמשך יכול לקבל תצורות שונות: פעמים רבות הוא מגיע כהמשך לתהליך אסטרטגי ונועד ללוות את היישום וההחלטות בארגון לאורך זמן. בפעמים אחרות, מדובר בליווי אישי של המנכ"ל או גורמים בכירים אחרים בארגון וביעוץ ביחס לסוגיות שונות, לתהליכים פנימיים ועוד. לעיתים, היועץ יהפוך להיות חבר בפורומים פנימיים של ההנהלה או הדירקטוריון המתכנסים תקופתית.

לקשר מתמשך, אמון אישי והכרות מעמיקה יש ערך מוסף אדיר, וכשכל אלו מתקיימים בין 'היועץ' לבין 'הארגון', אין פלא שיש רצון למסד מודל עבודה מתמשך. במִבְרָא, אנחנו שמחים על ההזדמנות ללכת ביחד לאורך זמן ופתוחים לחשוב ביחד על הדרך המתאימה ביותר לעשות זאת.